PHONEHOUSE Κοζάνη

PHONEHOUSE Κοζάνη

Κατάστημα PHONEHOUSE και στην Κοζάνη, επιγραφή SIGNMAKER, γράμματα 3D plexiglass με εσωτερικό φωτισμό.